ผมไม่รู้ว่าคุณ type ไหน แต่ชื่นชมว่า คุณจัดการแต่ละบริบทของคุณได้ดี บริบทเพื่อน,บริบทคนทำงาน,บริบทส่วนตัว ซึ่งพอคุณจัดการบริบทได้ดี แต่ละบริบทไม่ล้ำเส้นกัน แล้วคุณ ok ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่อง type หรอกครับ
  • 1
โฆษณา