เป็นทั้ง 2 แบบก็ไม่ผิดค่ะ คนเราต่างกัน คน introvert ก็ใช่ว่าจะไม่มีส่วน extrovert บางทีอาจ 70/30 หรือบางคน 60/40 ก็ได้ค่ะ ไม่ใช่ 100% เสมอไป เป็นในแบบที่เรามีความสุขไม่เบียดเบียนใครก็พอค่ะ 😊
  • 2
โฆษณา