#สรุปหนังสือ 𝗧𝗵𝗲 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝗠𝗲𝗮𝗻𝗶𝗻𝗴 : อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย
9
1. อ่านเล่มนี้จบผมรู้สึกอยู่อย่างเดียว คือ “ขอบคุณ” ขอบคุณที่หยิบเล่มนี้มาอ่าน ขอบคุณที่สำนักพิมพ์ ผู้เขียน ผู้แปล ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่าน... อ่านต่อ
5
โฆษณา