7 พ.ย. 2021 เวลา 13:38 • ความคิดเห็น
เท่าที่จำได้ไม่เคยนะ เคยเห็นนาฬิกาเข็ม แต่ไม่มีเลข
โฆษณา