7 พ.ย. 2021 เวลา 17:56 • ความคิดเห็น
พวกมีปมจะชอบบูลลี่คนอื่นกลบเกลื่อนปมของตัวเองบูลลี่กับตำหนิไม่เหมือนกันถ้าตำหนิหรือเอ่ยถึงความผิดของอีกฝ่าย
เพราะอยากให้รู้ตัว แก้ไขและปรับปรุง
ส่วนตัว เราไม่ถือเป็นการบูลลี่แต่ถ้าเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ เก็บมาล้อเลียน เก็บมาพูดเยาะเย้ยไม่จบไม่สิ้น ไม่ได้อยากให้อีกฝ่ายแก้ไขปรับปรุง มีเจตนาแค่ให้อีกฝ่ายอับอาย อันนี้เราถือว่าเป็นการบูลลี่
เช่นการล้อเลียนเรื่องเดิมซ้ำๆ
การเอาปมด้อยของอีกฝ่ายมาพูดล้อให้อาย
การเอาปัญหาหรือพฤติกรรมต่างๆ ของอีกฝ่ายมาเปิดเผย พูดซ้ำๆ ให้อาย
การกลั่นแกล้งข่มเหงด้วยเรื่องเดิมๆคนที่ทำเรื่องพวกนี้คือพวกมีปัญหาทางด้านจิตใจ
คนที่มีความสุขและมีชีวิตที่ดีจริงๆ เขาจะไม่บูลลี่คนอื่น
คนชอบกลั่นแกล้งคนที่เขาคิดว่าด้อยกว่าเขา มีอำนาจน้อยกว่า อ่อนแอกว่า
ถ้าโดนโต้กลับแบบรุนแรงหรือผู้ที่ถูกบูลลี่แสดงอำนาจเหนือกว่าเขา เขาจะหงอและเลิกบูลลี่คนๆ นั้น
ไปหาเหยื่อรายใหม่ที่ยอมให้เขาบูลลี่
โฆษณา