หลักการอ่าน ไม่ต่าง ถ้าถือสั้น เก็งกำไร ดู TF สั้นๆ เลือกindicator หลายๆตัวเปรียบเทียบสัญญาณ
ขอให้โชคดี 😇
1 ถูกใจ
154 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา