ทำจิตใจให้สงบ คิดบวก หรือมองโลกในแง่ดีไว้ครับ
แล้วบอกตัวเองหน้ากระจกทุก ๆ วันว่า
“ฉันเป็นคนเก่ง ฉันมีความสามารถ ฉันทำได้
ฉันคิดดี ฉันพูดดี ฉันทำดี
ฉันแข็งแรง ฉันแข็งแกร่ง
ฉันสุดยอดที่สุด
ทุกสิ่งที่ฉันคิด ฉันพูด และฉันทำ
ล้วนประสบความสำเร็จทุกประการ”
สุดท้าย ขอให้สู้ ๆ และสำเร็จสมประสงค์ในชีวิตนะครับ
  • 1
โฆษณา