8 พ.ย. 2021 เวลา 06:23 • ความคิดเห็น
ของเราขอแบ่งเป็น 2 ทาง
1. มีโทรศัพท์แล้ว -> คอมพิวเตอร์
2. ไม่มีโทรศัพท์ -> แท็บเล็ต
โฆษณา