8 พ.ย. 2021 เวลา 08:22
มนุษย์โหดร้ายกว่าทุกสิ่ง...
โลกหรือธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นของมันเองมนุษย์ไม่สามารถไปควบคุมมันได้..เช่นฝนตก-น้ำท่วม-ภูเขาไฟระเบิดหรืออื่นๆมันเกิดขึ้นจากกลไกทางธรรมชาติ..บางอย่างมาจากผลการกระทำของมนุษย์ทำให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเปลี่ยนไปบ้าง..
ดังนั้นโลกมันไม่ได้โหดร้าย
โฆษณา