8 พ.ย. 2021 เวลา 08:43
โลกมีทั้งดีและร้าย ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สังคม และความคิดของตัวเราเอง
โฆษณา