การที่คน ๆ หนึ่งเกิดมาพร้อมกับนิสัยริษยา ไม่รักตัวเอง เห็นคนอื่น ๆ ประสบความสำเร็จไม่ได้ เพื่อน ๆ พอจะมีทางแก้หรือแนวทางยังไงในการปรับตัวให้สามารถอยู่บนโลกนี้ได้บ้างครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
พุธโธ. ธัมโม. สังโฆ.....
127 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา