8 พ.ย. 2021 เวลา 10:57 • ความคิดเห็น
การที่คน ๆ หนึ่งเกิดมาพร้อมกับนิสัยริษยา ไม่รักตัวเอง เห็นคนอื่น ๆ ประสบความสำเร็จไม่ได้ เพื่อน ๆ พอจะมีทางแก้หรือแนวทางยังไงในการปรับตัวให้สามารถอยู่บนโลกนี้ได้บ้างครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
พุธโธ. ธัมโม. สังโฆ.....
โฆษณา