โลกอยู่ของมันเฉยๆ มีแต่คนสติไม่ค่อยดีไปโทษโลก
แบบนี้ทำอะไรผิด ก็ไปโทษแต่คนอื่นสิ
โฆษณา