ถ้านับจากยุคหินใหม่ ก่อน B.C 3-4000ปี
อารยธรรมเก่าแก่สุดคืออารยธรรมเมโสโปรเตเมีย
โดยกลุ่มชาวซูเมอร์(ซุเมเรียน)ครับจนมาถึงสมัยบาบิโลน ใกล้ๆกันก็ของอียิปต์ ไปตะวันออกกลางหน่อยก็เปอร์เซีย
แต่สุดท้ายก็พ่ายให้กับการยึดครองของกรีกทั้งหมด และโรมันก็ครอบครองกรีกและดินแดนทั้งหมดต่ออีกที
ถ้าทางอเมกา ก็มี มายา อินคา แอซแท็ก อีนู
พวก อินเดีย โอเชียเนีย จีน มองโกล รวมถึง ทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีอารยธรรมเช่นกัน แต่ไม่ได้เก่าเท่าเมโส
39รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...