เหมือนเปิดฟังเมื่อพอดแคสเวลาอาจารย์สอน ศึกษาหาข้อมูลต่อเพิ่มแต่น้อยที่จะเข้าใจทั้งหมด แกล้งมึนเวลาอาจารย์ถาม 😅
  • 1
โฆษณา