8 พ.ย. 2021 เวลา 19:44
ในมุมมองของคนคิดลบ การกระทำออกไปทางลบ เห็นอะไรก็ทางลบ ใช่มันโหดร้าย
โคตรทุกข์ โคตรลำบาก โคตรเหนื่อย
แต่ในมุมมองของ คนคิดบวก ชั่งสวยงาม
มีแต่เรื่องราวดีๆ อีกมายมาย ในความทุกข์ มองเป็นบวกได้ ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่า ทุกข์เป็นอย่างไร
โฆษณา