8 พ.ย. 2021 เวลา 21:46 • การศึกษา
เราก็เจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะ คือวิธีทำในเรื่องที่เรียนเข้าใจค่ะ แต่พอเจอโจทย์ โจทย์ประยุกต์แบบมาก ๆ ต้องใช้ความรู้ที่เคยเรียนมากาอนหน้ามาใช้ แต่ที่เรียนมาบางอันก็จำไม่ได้ค่ะเลยทำไม่ได้
แล้วเวลาทำแบบฝึกหัดไม่ได้หรือมีข้อสงสัยจะถามเพื่อนค่ะ
โฆษณา