ถ้าคิดไปข้างหน้ามีเรื่องราวให้กังวลกลัวได้เยอะ คิดไปคิดมาทำอะไรไม่ได้
เลิกสนใจไปก่อนมาสนใจปัจจุบันที่สามารถทำอะไรได้
พยายามสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเพื่อวันข้างหน้า
ส่วนที่ความจริงที่มาถึงจะเป็นอย่างไรก็รู้กันเวลานั้นต้องปรับตัวปรับใจอย่างเดียว
สรุปว่าไม่ว่าจะคิดไปถึงอนาคตอย่างไรก็อย่าเอาใจติดกับมัน กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วกัน
  • 1
โฆษณา