ไม่จริงเสมอไป
เราเป็นคนกำหนดชีวิตเราเอง
จะโหดหรือ ดี อยุ่ที่เราทำตัวเองค่า
โฆษณา