9 พ.ย. 2021 เวลา 06:39 • ความคิดเห็น
ไร้ความสามารถ และ เสมือนไร้ความสามารถ
จิตใต้สำนึก ต้องการ แก้ไข
แต่คิดไม่ออก หรือลงมือทำ
จึงแก้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ บุลลี่
เพื่อสนองตอบจิตใต้สำนึก
โฆษณา