ไร้ความสามารถ และ เสมือนไร้ความสามารถ
จิตใต้สำนึก ต้องการ แก้ไข
แต่คิดไม่ออก หรือลงมือทำ
จึงแก้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ บุลลี่
เพื่อสนองตอบจิตใต้สำนึก
1 ถูกใจ
137 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา