ผมว่าไม่มีคำว่าจะพาดหรือไม่พลาดหรอคับขึ้นอยู่ที่ทำอะไรแล้วสบาบใจแต่ก้็จดจำด้งยว่าเราไม่ใช้คนเดิมที่เคยเห็นในวันนั้น ถ้าจะเดินไปด้วยกันก็อย่าหักหลังคับ เพราะเขาจะมาเอาคืนได้เสมอ
94รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...