เลือกแล้วคือเราตัดสินใจด้วยตัวเราเอง ไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดี พลาดหรือไม่พลาด เพราะดีวันนี้อาจไม่ดีตลอด พลาดวันนี้อาจกลายเป็นดีในวันหน้า
1ถูกใจ
96รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...