9 พ.ย. 2021 เวลา 14:13 • ธุรกิจ
ผมมองว่า ทั้ง “วิธีคิด” และ “วิธีการ” ล้วนสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกครับ
ดังจะเห็นได้ว่า กิจใด ๆ ก็ตามจะสามารถบรรลุผลได้นั้น จะต้องเกิดขึ้นจากความคิดก่อน
ตามด้วยการจัดการบริหารความคิดหรือการออกแบบความคิดนั้นอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการ มีขั้นตอน เพื่อเดินหน้าไปสู่วิธีการวางแผนดำเนินการต่อไป
หากกระบวนการความคิด มีเหตุมีผล มีความสร้างสรรค์ ก็ยิ่งช่วยสนับสนุนให้วิธีการสวยงามราบรื่นและน่าสนใจ
ซึ่งหากแยกทั้งสองสิ่งนี้ออกจากกัน ก็จะไม่สามารถเกิดผลใด ๆ เป็นรูปธรรมได้เลย
ไม่มีความคิด ก็ย่อมไม่มีวิธีการ อันนี้แน่นอนที่สุด
มีแต่ความคิด แต่ไม่มีวิธีการ ก็ไม่เกิดการดำเนินการใด ๆ มีแต่ความว่างเปล่า ไม่เกิดงาน ไม่เกิดผล
ไม่มีความคิด ยิ่งไม่ต้องพูดถึงวิธีการ เพราะหากฝืนขืนทำลงไป นั่นจะสะเปะสะปะ เลอะเทอะ ไร้ทิศทาง สร้างความเสียหายขึ้นได้
ผมขอสรุปว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินเดินหน้าสวยงามมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้นั้น
จำเป็นต้องมีทั้ง “วิธีคิด” ที่ดี รอบคอบและมีเหตุผล นำไปสู่ “วิธีการ” ที่เป็นประโยชน์ด้วยหลักการผ่านวิธีคิด สู่การกระทำ
และจำเป็นกับทุกบริบทกิจการงานทั้งปวง
ไม่ว่าคุณจะเรียนหนังสือ ขายหมูปิ้ง หรือแต่งเพลงสักหนึ่งเพลง !
ซึ่ง “วิธีคิด” และ “วิธีการ” จะมีประสิทธิภาพได้ ก็ด้วยความรู้ ด้วยการเรียนรู้ ด้วยการฝึกฝน
และต้อง คิดดี พูดดี ทำดีครับ
โฆษณา