ไม่ได้กลัวกับสิ่งที่เลือก แต่จะลองอยู่กับมัน หากอยู่ไม่ได้ก็เปลี่ยนและเลือกใหม่ ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน เช่น เรื่องงาน ในการตัดสินใจแต่ละครั้งก็จะต้องเลือกระหว่างที่เดิมกับที่ใหม่ ซึ่งการเลือกเกิดตั้งแต่การส่งใบสมัครแล้ว แต่หากเข้าไปทำงานแล้วเราไม่สามารถ match กับสถานที่นั้นได้เราก็ต้องเดินออก ซึ่งก็คือการเลือกเช่นเดียวกัน ดังนั้นทุกอย่างมีเหตุผลในการตัดสินใจแต่ละช่วงเวลา
  • 2
โฆษณา