ผมใช้วิธีเข้มงวดกับตัวเอง ในเรื่องที่ผมพิจารณาถี่ถ้วน ว่าจำเป็นต่อปัจจุบันและอนาคต ที่ต้องการจริงๆครับ
สิ่งเหล่านี้ ทำให้ผมเพิ่มความละเอียดในการเก็บข้อมูลและตัดสินใจได้ดีขึ้นในการใช้ชีวิตภาพรวมด้วยครับ 😊
โฆษณา