อันดับแรก ต้องมีความคิดอยากพัฒนาตนเองจริงๆ
หลายครั้งที่เราอยากพัฒนาตนเอง มันเกิดจากแรงกระตุ้น ตระหนัก และรู้สึกว่ามันเป็นปัญหา เห็นความสำคัญที่ต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้เจริญก้าวหน้า
หลังจากนั้นเราจะเสาะแสวงหาแนวทาง วิธีการ และลงมือปฎิบัติเอง โดยไม่ต้องมีใครชี้นำและควบคุมค่ะ
7 ถูกใจ
713 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...