อ่านอยู่ครับ ได้สัมผัสกระดาษ เวลาเปิดหน้าต่อไป ให้ความรู้สึกดี ต่างจากการอ่านใน Tablet
66 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา