มนุษย์เป็นสัตว์สังคม คือ ต้องการ การยอมรับ ดังนั้นมันจึงมีคำว่าปมด้อยขึ้นมาเพราะบางคนขาดการยอมรับจากสังคม เช่น ไม่เก่ง หน้าตาไม่ดี ฐานะไม่รวย ฯลฯ คนที่บลูลี่คนอื่นคือคนที่มีปมด้อยเพราะต้องการ การยอมรับจึงมักพยายามแสดงออกว่าคนอื่นด้อยกว่าเราโดยการบลูลี่คนอื่นเพื่อให้คนอื่นๆยอมรับเรา การบลูลี่เพื่อเปรียบเทียบกับตนเองแล้วทำให้ตัวดูดีมีคุณค่าและได้มาซึ่งการยอมรับในสังคม
ทุกอย่างมันเกิดมาจากสัญชาตญาณเพราะธรรมชาติสร้างมาให้เป็นแบบนี้ แต่มนุษย์มีการเรียนรู้อธิบายง่ายๆว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการ ดังนั้น การบลูลี่คน คือ คนที่ไม่มีวิวัฒนาการ(มีปมด้อย) คือ คนที่ไม่พัฒนาตนเองเพื่อให้สังคมยอมรับแต่เลือกที่จะบลูลี่หรือดูถูกคนอื่นเพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ(โดดเด่น)
3 ถูกใจ
50 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา