กรรมคือการกระทำ เชื่อสุดหัวใจว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เชื่อในพุทธวจน
4ถูกใจ
203รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...