ความสุขหรือความรู้สึกเชิงบวก ของคนที่อยู่รอบตัวเราครับ
เช่น คนในครอบครัว,เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
1
1ถูกใจ
150รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...