ความสุขของผู้รับ ที่เราได้ให้
ให้ความช่วยเหลือ
ให้ความรู้
ให้น้ำ อาหาร ที่เรียน อุปกรณ์ เสื้อผ้า ถนน โรงเรียน
ให้ความสุขแก่ธรรมชาติ เก็บขยะใต้น้ำ
รัษาสัตว์ต่างๆ
เพราะคำสำเร้จและความสุข ของมนุษย์ต่างแตกต่าง ^^
1 ถูกใจ
166 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา