พลังงานรูปแบบที่เรียกว่าจิต มีจริง ภพชาติมีจริง สิ่งที่ทำถูกบันทึกไว้ และพาให้ประสบพบเจอในเส้นทางแห่งชีวิต ที่เรียกว่าชะตากรรม แล้วอยู่ที่ว่าจะจัดการอย่างไรกับมันเมื่อประสบพบเจอ
คนเราไม่เคยตายจริงๆหรอก มีแต่เปลี่ยนสภาพไปตามกำลังแห่งจิต ที่สั่งสมสิ่งดี หรือเลวร้ายกันเอาไว้ จะปรากฎขึ้นบนภพภูมิปัจจุบัน และต่อๆไป
  • 1
โฆษณา