1.อุปกรณ์เสริม อาทิเช่นเข็มทิศ
2.ผู้ขับควรมีสติ รู้จักสังเกตรอบ ๆ ขณะขับ
3.ทำความเข้าใจในแผนที่และเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง
85 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา