12 พ.ย. 2021 เวลา 09:41 • ความคิดเห็น
ใจใส ไม่เศร้าหมอง นำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จ
1
ทุกสิ่งที่เราทำ ทุกคำที่เราพูด ทำให้จิตใจเราผ่องใส ไม่เศร้าหมอง ไม่ขุ่นมัว ไม่ทำให้เราทุกข์ใจ
เพราะทุกการกระทำ
-ถ้าทำแล้ว ใจเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส มีทุคติเป็นที่ไป
-ถ้าทำแล้ว ใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป
ทำแล้วมีสุขในปัจจุบันและในสัมปรายภพ ควรทำอย่างยิ่ง
*กายมนุษย์สุดแสนประเสริฐ*
การได้อัตภาพเป็นมนุษย์ ถือเป็นโอกาสอันประเสริฐสุดของการเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญกันจริงๆ แม้หมู่สัตว์เหล่าอื่นอีกเป็นอันมาก ก็ปรารถนาที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรา เพราะเป็นอัตภาพเดียวที่มีโอกาสดีในการสั่งสมบุญ สั่งสมคุณงามความดี
โฆษณา