เข้าสู่ฤดูหนาวสิ่งสิ่งแว๊บเข้ามาในความรู้สึกเป็นอันดับแรกคืออะไรคะ?
คำถามนี้ถูกลบ
ขึ้นเขา
โฆษณา