12 พ.ย. 2021 เวลา 14:54 • ความคิดเห็น
ความสุขสงบ ชีวิตไม่ต้องวุ่นวาย มีปัจจัยพอใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็น เป็นอิสระจากเวลา ได้ทำกิจกรรมที่ชอบ ในพื้นที่ส่วนตัว ชีวิตไม่ต้องขึ้นอยู่กับใคร หรืออะไร
โฆษณา