ทุกคนเคยทุกข์ แต่ความทุกข์เกิดจากตัวเราเองค่ะ
2ถูกใจ
127รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...