เพราะว่าแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ที่ส่องถึงโลกไม่ได้เป็นสีขาวครับ แต่เป็นสีรุ้ง เมื่อมาสะท้อนไอน้ำในอากาศจึงกระเจิงออกมาตามความยาวคลื่นสีที่มากระทบ คลื่นน้ำเงินม่วงจะสั้น ดังนั้นในตอนเช้าที่โลกหมุนมาเจอดวงอาทิตย์ท้องฟ้าจึงเป็นสีม่วงชมพู เพราะคลื่นสั้นมากระทบก่อน พอตกเย็น ก็จะออกเป็นสีส้มแดง เพราะความยาวคลื่นมากกว่า
ตามนี้ครับเมื่อโลกหมุน
  • 1
โฆษณา