13 พ.ย. 2021 เวลา 07:32 • คริปโทเคอร์เรนซี
“ขุดเหรียญ” วันนี้ทางเพจจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนในการขุดเหรียญ Cryptocurrency และแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนของนักขุดในปัจจุบัน ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
การขุดเหรียญคืออะไร นักขุดได้ผลตอบแทนจากไหน ?
1
เนื่องจากเหรียญ Cryptocurrency มีการทำงานบนระบบ Blockchain ซึ่งกระบวนการทำงานของระบบ Blockchain จำเป็นต้องมีการถอดรหัสคณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า Hash เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันข้อมูล แก้ไขข้อมูล และ อื่นๆ โดยผู้ที่ทำการขุดมีหน้าที่ถอดรหัส Hash ที่เกิดขึ้น ภายในระบบ Blockchain โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์ที่แตกต่างกันออกไป
ในปัจจุบันเหรียญที่มีความนิยมในการขุดมากที่สุดคือ Ethereum (ETH) เนื่องจาก ETH เป็นเจ้าของเครือข่าย ERC20 ซึ่งมีเหรียญอื่นๆอีกมากมายที่ทำธุรกรรมผ่านเครือข่าย Blockchain ของ ERC20 ทำให้เครือข่าย ERC20 มีความต้องการหน่วยประมวลอย่างมหาศาลเพื่อใช้ในการถอดรหัส นอกจากนี้แล้วยังมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูง ซึ่งแน่นอนว่า ส่วนแบ่งของค่าธรรมเนียมจะถูกแบ่งสรรให้กับผู้ที่ทำการช่วยถอดรหัสบนเครือข่าย หรือผู้ที่ทำการขุดนั่นเอง
2
อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดมีอะไรบ้าง ?
ในยุคเริ่มต้นของระบบ Blockchain มีแนวคิดจากการทำธุรกรรมบนความปลอดภัยเป็นหลัก โดยให้มีหน่วยการประมวลแบบกระจายศูนย์ และมีจำนวนมาก เนื่องจาก Blockchain สามารถให้หน่วยประมวลทุกหน่วยทำการยืนยันธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นหากมีผู้ที่ครอบครองหน่วยประมวลผลมากเกินกว่า 50% ของหน่วยประมวลผลทั้งหมด ก็จะสามารถแก้ไขและทำการยืนยันธุรกรรมได้ด้วยตนเอง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการ Hack ระบบ Blockchain ดังนั้นระบบ Blockchain ที่มีความปลอดภัยสูงควรมีผู้เข้าร่วมยืนยันธุรกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งอุปกรณ์ในยุคเริ่มต้นที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ “คอมพิวเตอร์”
2
โดยส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ได้แก่ 1.Mainboard 2.CPU 3.RAM 4.GPU (Graphic Card หรือ การ์ดจอ) 5.ROM (HDD และ SSD) 6.Power Supply และได้พบว่า GPU หรือการ์ดจอ เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการถอดรหัส Blockchain ที่สูงกว่าอุปกรณ์อื่นๆ ดังนั้น ในระยะต่อมาจึงเกิดการสร้างคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบอื่นๆจำนวนเท่าเดิม แต่มีการเพิ่มจำนวนการ์ดจอเข้าไปในคอมพิวเตอร์ และเนื่องจากการ์ดจอเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ จึงทำการย้ายการ์ดจอออกไปยังแท่นวางการ์ดจอ และเรียกอุปกรณ์ดังกล่าวว่า “ริก” หรือแท่นขุด
4
ในยุคปัจจุบัน มีการผลิตสินค้าซึ่งทำขึ้นมาเพื่อถอดรหัส Blockchain โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการขุดสูงที่สุด โดยตัด Function และอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นในการขุดออกไป เพื่อลดต้นทุนของอุปกรณ์ที่จะนำมาขุด และเรียกอุปกรณ์ชิ้นนี้ว่า “Asic”
สรุปได้ว่าอุปกรณ์ที่สามารถนำมาขุด ได้แก่ 1.คอมพิวเตอร์ 2.ริก 3.Asic
โดยทางเพจจะอธิบายถึงการขุดโดยใช้ ริก เป็นหลัก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเข้าได้ถึงได้ง่าย และต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อตัดสินใจการลงทุน
3
ผลตอบแทนจากการขุดขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ?
1.ราคาของเหรียญที่ทำการขุด เนื่องจากการขุดจะได้ผลตอบแทนออกมาในรูปแบบของเหรียญนั้นๆ
2.จำนวนเหรียญที่ได้รับ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าความยากในการขุด เรียกว่า “ดิฟ” (Difficulty) โดย หากมีแรงขุดในระบบมากขึ้น จะทำให้ค่าดิฟสูงขึ้นและได้จำนวนเหรียญน้อยลง แต่ถ้าหากมีแรงขุดในระบบน้อยลงจะทำให้ค่าดิฟน้อยลงและได้จำนวนเหรียญมากขึ้น ตามหลักของ Demand Supply นั่นเอง
(มูลค่าผลตอบแทนที่ได้จากการขุด = ราคาของเหรียญ*จำนวนของเหรียญ)
เลือกการ์ดจอรุ่นไหนดี ?
ในปัจจุบันเหรียญที่มีความนิยมในการขุดมากที่สุด คือ ETH ทางเพจจึงขอยกตัวอย่างรายได้จากการขุด ETH โดยเลือกใช้การ์ดจอรุ่นต่างๆในการประกอบริก (ค่าที่นำมาคำเป็นค่าประมานการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และคำนวณเพียงแต่ต้นทุนการซื้อการ์ดจอเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆของริก เช่น Mainboard,CPU,Ram และอื่นๆ)
5
กรณีขุดเหรียญที่มีรายได้มากที่สุด
กรณีขุดเหรียญ ETH
สังเกตได้ว่าการ์ดจอรุ่นที่มีราคาสูงระยะเวลาคืนทุนยาวนานมากกว่า เนื่องจากการใช้งานการจอรุ่นสูงๆ จะมีสัดส่วนต้นทุนอุปกรณ์อื่นๆในการประกอบริกที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพแรงขุด เมื่อเทียบกับกำไฟฟ้าที่ใช้งานที่สูงกว่า และยังดูแลรักษาได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีจำนวนน้อยและประหยัดพื้นที่
1
สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ค่าซากของการ์ดจอมีมูลค่าที่มีความผันผวนสูงมาก หากรายได้จากการขุดเพิ่มมากขึ้น ราคาซากของการ์ดจอก็จะเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญมูลค่าของมันอาจจะมากกว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปอีกด้วย ตัวอย่างเช่นหากลงทุนซื้อการ์ดจอรุ่น 1660s ตอนต้นปี 2021 จะมีต้นทุนในการซื้อการ์ดจอประมาน 7,500 บาท และเมื่อทำการขุดมาถึง ณ ปัจจุบัน (13/11/2021) การ์ดจอรุ่น 1660s สามารถขายในตลาดมือสอง ได้ถึงประมาน 21,000 บาท จะเห็นได้ว่าค่าซากของการ์ดจอเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่ลงทุนไปถึงเกือบ 3 เท่า ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปีเลยทีเดียว แต่ในทางกลับกัน ถ้ารายได้จากการขุดลดลงราคาซากของการ์ดจอก็จะลดลงด้วยเช่นกัน
3
ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง ?
1
1.ราคาของเหรียญ
2.ค่าดิฟที่เพิ่มขึ้น
3.อุปกรณ์เสียหาย
4.เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงจาก PoW เป็น PoS ตัวอย่างเช่น ETH 2.0
5.อื่นๆ
หากต้องการสมัครการขุดโดยระบบปฏิการ Linux โดยใช้โปรแกรม Hive OS สามารถสมัครได้ที่
หากมีผู้สนใจการลงทุนโดยการขุดเป็นจำนวนมาก ทางเพจจะมาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ด้วยตนเอง โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
- วิธีการเริ่มต้นขุดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และริก
- ระปฏิบัติการที่ใช้ในการขุด (Window และ Linux)
- การตั้งค่า OC (Over Clock)
- Pool และ Miner ต่างกันอย่างไร
- LHR กับ Non LHR เลือกอันไหนดี
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบริกทั้งหมด
- การเลือกซื้อยี่ห้อและรุ่นการ์ดจอ
- ดูแลรักษาอย่างไรดี
- ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
1
สามารถติดตามวิธีการลงทุนประเภทต่างๆ รวมถึงการอัปเดทข้อมูลข่าวสารในการลงทุนต่างๆได้ที่
หรือ แอปพลิเคชั่น Blockdit https://www.blockdit.com/pages/603e46d4ea94a8173b8f2b51
1
โฆษณา