13 พ.ย. 2021 เวลา 10:08 • ความคิดเห็น
ไม่มีทางค่ะ..ยกเว้นว่าเค้าคือลูกคุณซึ่งยังเล็ก
แต่ถ้าไม่ใช่...หากจะเปลี่ยนคือมันเริ่มที่เค้าอยากเปลี่ยนเพื่อคุณไม่มีทางที่คุณจะเปลี่ยนเค้าค่ะ
โฆษณา