พื้นที่มูลค่าเพิ่มสูง (higher value added places)
หลายคนคิดว่าฐานการผลิตจะย้ายไปยังพื้นที่ที่มีค่าแรงราคาถูก หากความคิดนี้เป็นความจริงทำไมเราไม่เห็นบริษัทชั้นนำของโลกย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆ ในทวีฟแอฟริกาที่มีค่าแรงแสนถูก ? และคำตอบจะสนับสนุนคำกล่าวที่ว่า
“No The cheap labor derby” (ไม่มีถ้วยรางวัลให้กับแรงงานราคาถูก)
ในปัจจุบันที่ระบบความมั่งคั่งใหม่ (ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้) พื้นที่การผลิตไม่จำเป็นต้องมีค่าแรงถูก หรือแม้นกระทั่งไม่จำเป็นต้องมีการ support วัตถุดิบที่ดี (ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ) พื้นที่สำหรับระบบความมั่งคั่งใหม่ต้องการประชากรที่มีคุณภาพ มีความกระตือรือร้นขยัน ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตัวเอง มีระบบการศึกษาที่ดี ตั้งแต่โรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย และมีทุกสิ่งอย่างที่จะส่งเสริมความรู้ ความเป็นอยู่ การสาธารณสุข ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องขับเคลื่อนโดยภาครัฐที่ตระหนักและแอคทีฟอย่างจริงจัง
(Revolutionary Wealth, Alvin Toffler)
138 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา