-- ควรมีงานทำมากกว่า 1 งาน เพราะความมั่นคง ไม่เคยมีบนโลกใบนี้ -- Jack Ma
ธุรกิจไหนก็ตามที่อยู่ได้โดยการพึ่งพาลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว หรือช่องทางการขายเพียงช่องทางเดียว ถือเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงอย่างมากในยุคนี้ หรือแม้แต่การที่เรามีหลายช่องทางการขายแต่มีเพียงธุรกิจเดียวก็ถือมีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน
1
ยิ่งมีหลายธุรกิจหลายกลุ่มลูกค้าและหลายช่องทางการขายมากเท่าไหร่ก็ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากเท่านั้น
จากที่เคยพึ่งพารายได้แต่จากหน้าร้านเพียงอย่างเดียว ร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบันเริ่มมีการหารายได้จากช่องทางอื่นเพิ่มเติมเช่น การขายผ่านเดลิเวอรี่แอปฯ การขายแบบกลับบ้าน (Take home) การขายวัตถุดิบให้ลูกค้าไปปรุงเองที่บ้าน การขาย Voucher ผ่าน E-commerce การรับงานแคเทอริ่ง หรือบางร้านถึงขนาดขายสินค้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารด้วยซํ้า
1
#ต่อเพนกวิน
55ถูกใจ
21แชร์
10Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...