สมมุติเลือกได้ ระหว่างคบแฟนไทยกับแฟนต่างชาติ คุณจะเลือกข้อไหน ถ้าต่างชาติ ชาติไหน เพราะอะไรค่ะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
อเมริกา เกาหลีใต้ จีน เพราะเป็นประเทศที่อยากไป
  • 2
โฆษณา