13 พ.ย. 2021 เวลา 20:31 • ประวัติศาสตร์
กว้างมาก
ที่แน่ๆ ตั้งแต่สงครามนโปเลียน
นายทุนธนาคาร ให้ทุนทั้งสองฝ่าย
ให้ทั้งอังกฤษ ให้ทั้งนโปเลียน
Rothschild family
jp Morgan
เครือข่าย 13ตระกูล ได้ครองโลกเบ็ดเสร็จ
นับแต่นั้นมา
เงินกู้ ก็กำหนด ทุกสงคราม เพราะให้กู้ทั้งสองฝ่าย
ตอนนี้ก็กำลังล้มกระดาน ให้ทุกอย่างทั่วโลกเป็นหนี้จนสุดตัว ให้ดิ่ง หิวโหย เพื่อให้สลาย แล้วค่อยชโลมฟื้นคืนใหม่ metaverse
โฆษณา