สรรพากรลั่น กำไรจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องเสียภาษี 15%
4
โฆษกกรมสรรพากรเผย การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หากมีกำไรจากการขาย ผู้ซื้อหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ผ็ขายต้องนำกำไรไปคำนวณรวมกับเงินได้อื่น ในการยื่นเสียภาษีประจำปี
5
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยปกติ หากมีการขายแล้วมีกำไร ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา40(4)(ฌ)ซึ่งผู้จ่ายเงินได้(ผู้ซื้อ) มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 15%
2
ขณะเดียวกันตามข้อกฎหมาย ผู้ขายสินทรัพยดิจิทัล หากมีกำไร มีหน้าที่ต้องนำกำไรจากการขายไปคำนวณรวมกับเงินได้อื่น ในการยื่นเสียภาษีประจำปี ตามปีที่ได้รับกำไร
2
ทั้งนี้เนื่องจาก กฎหมายไม่ได้ให้เลือกว่า จะนำมาคำนวณรวมหรือไม่ต้องนำมาคำนวณรวม เช่นเดียวกับการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา15% และ 10% แล้วได้สิทธิ์ให้เลือกว่า จะรวมหรือไม่รวมกับเงินได้ตอนยื่นประจำปีได้
6
97 ถูกใจ
257 แชร์
41K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 97
    โฆษณา