เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ ยกเว้นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3ถูกใจ
79รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...