14 พ.ย. 2021 เวลา 06:22 • การเกษตร
ตั้งสหกรณ์
มีโรงสีเอง ของแต่ละหมู่บ้าน
สันติอโศก ทำเองขายเองมานานแล้ว
แต่ทั้งหมด ข้างต้นมีแนวคิดมานานแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ...สำเร็จ แค่ บางหมู่บ้าน ของอำเภอหนึ่ง จะมีสักที่
เพราะคนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจสหกรณ์ และไม่อยากรับปันผลที่เท่าๆกัน ...หรือ มากู้สหกรณ์ จนหมด แล้วไม่ใช้คืน ...คอรับชั่น ..ส่วนหนึ่งสหกรณ์ก็ล่ม
ถ้าแนวคิดสุดโต่ง โจนจันได สันติอโศกคนก็หาว่าเป็นเรื่องตลกไม่มีคนส่วนใหญ่ทำตามมีแค่ส่วนน้อยที่ทำตาม
โฆษณา