14 พ.ย. 2021 เวลา 06:34 • ความคิดเห็น
ความทุกข์เกิดจาก เราเกิดขึ้นมา ถ้าไม่เกิด ก็ไม่มีทุกข์ค่ะ
โฆษณา