ทุกข์เหมือนไฟ
มันมีอยู่ของมัน
เพียงแต่คุณเลือกที่จะเอามือแหย่เข้าไปในไฟ
หรือ ยืนมองมันอยู่ห่าง ๆ
  • 2
โฆษณา