เกิดจากตัวเราเอง ความไม่พอใจ ความไม่ได้ดั่งใจ ความโลภ ความไม่สำเร็จต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่งล้วนเกิดจากตัวเราเอง แต่โดยส่วนใหญ่คนเรามักจะโทษสิ่งรอบข้าง ต้องการปรับปรุงต่าง ๆ รอบตัวเรา แต่เอาเข้าจริงเราควรปรับ/แก้จากตัวเราก่อนแล้วจะเริ่มเข้าใจความทุกข์และความสุขคืออะไร
2 ถูกใจ
115 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา