ขอบคุณก้าวที่พลาดไป
แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่
แต่ถ้ายังพลาด และพลาดเกิน 3 ครั้งในเรื่องเดิมๆ
ต้องกลับมาทบทวนแล้วนะ
ว่าเราพลาดในจุดไหน
แล้วถามตัวเองว่า
จะเป็นคนที่พลาดในเรื่องเดิมๆนี้เหรอ?
  • 1
โฆษณา